Görme Engelliler

Serkan ÖRÜL - Görsel sanatlar öğretmeni